Valyou avvikles
Etter en helhetlig vurdering har Valyous eiere valgt å legge ned driften i selskapet. Bakgrunnen for beslutningen er at man ikke har fått den ønskede veksten i kundeopptak, og at utrullingstakten av nye terminaler i butikkene har vært for lav. Det har heller ikke lykkes å engasjere det nødvendige antallet banker og mobiloperatører i løsningen.

 

Vi i Valyou er overbevist om at denne type mobilbetalingsløsninger er fremtiden, og at Valyou er bygget på en av de mest brukervennlige og fremtidsrettede teknologiene. At andre sentrale aktører i mobilbransjen som Apple og Samsung har valgt samme tekniske plattform viser at vi har jobbet i riktig retning. Likevel må vi akseptere at vi er for tidlig ute i forhold til markedet, og avvikling av virksomheten blir konsekvensen. Det til tross for at brukerne har vært fornøyde med løsningen.

 

Hva skjer videre?

Eksisterende Valyoubrukere vil kunne betale med Valyou frem til 30. november. Da stenges applikasjonen. Brukerne trenger ikke gjøre noe med SIM-kortet, og bankkortene som ligger i Valyou vil bli automatisk slettet av brukerens bank. Alle brukere skal også ha mottatt en SMS med informasjon.

Valyou vil fra nå av ikke være tilgjengelig for nedlasting i Google Play.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på Facebook.